Loading...

การบริหารจัดการความรู้ สป.ทส.

Knowledge Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปกองค์ความรู้

การจัดการความรู้

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 ม.ค. 61

การจัดการความรู้ หัวข้อ "ปัจจัยความสำเร็จและประเด็นในการจัดทำแผน" โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

22 ก.ย. 60

คู่มือการจัดการความรู้ จัดทำโดย สพบ.

31 ส.ค. 60

การจัดการความรู้ โดย กพร.

23 ส.ค. 60

กระบวนการจัดการความรู้ โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1