Loading...

การบริหารจัดการความรู้ สป.ทส.

Knowledge Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปกองค์ความรู้

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 ต.ค. 61

แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ (KM)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง
6 ธ.ค. 60

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานการจัดการความรู้ สป.ทส หัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ”

1 ธ.ค. 60

ฟอร์มค้นหาความรู้ KM MNRE

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 251 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1