Loading...

การบริหารจัดการความรู้ สป.ทส.

Knowledge Management

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ปกองค์ความรู้

แบบสอบถามการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 ธ.ค. 60

แบบสอบถามการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ขรก.18

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 160 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1